reklam
reklam

EZİNE SONSÖZ GAZETESİ

EZİNE HIFZISIHHA KURULUNUN SON KARARLARI….

EZİNE HIFZISIHHA KURULUNUN SON KARARLARI….
112 views
13 Kasım 2020 - 6:23

Ezine Umumi Hıfzısıhha Kurulu (Halk Sağlığını koruma Kurulu) 05.11.2020 tarihinde, Ezine Kaymakamı Dr.Hacı Arslan UZAN başkanlığında toplanarak covid-19 salgınına karşı bir dizi karar aldı. Umumi Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararlar şöyle:

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,  maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın 03.11.2020 tarih ve 18089 sayılı Genelgesi gereği; ilimizi kapsayacak şekilde;

1.Sağlık Bakanlığı “Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı,  cadde/sokak,  park ve bahçeler,  alışveriş merkezleri gibi yerlerde önümüzdeki süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine, kurum amirleri tarafından iş ve işlemlerin takip edilmesine,

2. Aşağıdaki işyerlerinin (Turizm belgeli işletmelerin aşağıdaki bölümleri de dahil)  en geç saat 22:00’de kapanmasına;

*Evlere paket servis ve gel­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

*Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

*Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

*Nikah/Düğün salonları,

*Halı sahalar ve spor salonları,

*İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

*Tiyatro, sinema ve konser salonları,

* Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma sistemine geçilmesine,

4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,

5. Covid-19 hastalarında beyan ettikleri adreslerde izolasyon süresi;

a. Asemptomatik veya Hafif Vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24  saatten kısa süre yatan vakalar) PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonuna kadar,

b. Hastane Yatış Endikasyonu Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten  uzun süre yatan vakalar) PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonuna kadar,

c. Yoğun Bakım Endikasyonu Olan veya İmmunsuprese Vakalarda PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20 günün sonuna kadar,

PCR pozitif vetemaslı sağlık personelindeSağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberinde yer alan Temaslı Sağlık Çalışanı algoritmasına göre hareket edilir.

6. İzolasyon denetimlerine yönelik kurulan “mahalle denetim ekiplerinde” gönüllülerin (AFAD gönüllüsü, Kızılay vb.) görev almasının sağlanmasına,

a. Ayrıca apartman\site yöneticileri\görevlileri, özel güvenlik görevlileri, şantiye sorumlusu gibi sürece katkı verebilecek kişilerinde katkısının alınmasına,

7. Denetim ekiplerinin;

a. Denetimlerin 7/24 esaslı, planlı, düzenli, programlı çalışmasına,

b. Denetim ekiplerinin yönlendirici, uyarıcı yöntem kullanmasına,

c. Denetime uymayanlara yasal işlem uygulanmasına,

d. Denetim yapılan yere göre; OSB yöneticileri, imamlar, öğretmenler, muhtarlar, belediye zabıtaları, esnaf ve meslek odaları, ticaret sanayi odaları temsilcilerinin denetim ekiplerine dahil edilmesine,

e. Salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla; Filyasyon ve denetim ekiplerinin ihtiyacı olan insan kaynağı araç-gereç (araçların şoförlü olarak verilmesi ) ve ihtiyaçlarının teminine yönelik başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (SYDV’ler dahil) daha fazla katkı vermesine,

8. Fabrika, üretim tesisi, atölye gibi yerlerde çalışanların arasında pozitif vakaya rastlanması halinde (Covid-19 tanısı konulan kişi olması durumunda) tesisin üretim sürecinin kesintiye uğramaması için; diğer tüm çalışanlara yönelik gerekli tarama ve tedbirlerin alınmasına,

9. İçişleri Bakanlığı’nın 23.10.2020 taih ve 17525 sayılı yazısı gereği; Covid-19 salgını nedeniyle sporcu sağlığının korunması amacıyla amatör futbol faaliyetlerinin Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayı olmadan başlatılmamasına, Türkiye futbol Federasyonu’nun onayı olmadan amatör futbol takımlarının özel turnuvalar düzenlememesine, alınan tedbirlere aykırı olarak gerçekleştirilen söz konusu özel turnuvaların salgınla mücadelede olumsuz etkiler oluşturduğu ve yetkisi olmamasına rağmen özel turnuva düzenleyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasına,

10. Zeytin hasatına gelen işçilerin personel taşımacılığını yapan servislerin ayakta yolcu almamasına, koltuk sayısı kadar işçi taşımasına ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerinin yapılmasına,

11. Ekte yer alan “Evde COVİD-19 Hastası/Temaslı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu” izolasyona tabi tutulan kişilere 2 nüsha şeklinde imzalatılmasına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.