reklam
reklam

EZİNE SONSÖZ GAZETESİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASININ TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ İŞLEMLERİ…

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASININ TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ İŞLEMLERİ…
191 views
05 Kasım 2020 - 12:08

Son yıllarda inşaat sektöründe çok karşılaşılan yöntemlerden biri de arsa sahiplerinin kat karşılığında bir müteahhitle anlaşıp konut sahibi olmasıdır. Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Çanakkale İl Temsilcisi Murat KURŞUN, bu yöntemin resmi işlemlerini aşağıdaki şekilde anlattı. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi iki taraflı karma bir akit olup, sözleşmenin tarafları gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Bu sözleşme ile taraflardan arsa sahibi, yükleniciye karşı arsasını inşaat yapmaya elverişli bir şekilde teslim etme ve inşaat süresince sözleşme uyarınca kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirme borcu altına girmektedir. Yüklenici taraf ise kendisine belli miktarda bağımsız bölüm verilmesi karşılığında kararlaştırılan süre içinde arsa üzerine sözleşmede ve projede belirtilen vasıfta inşaat yapıp arsa sahibine düşen bağımsız bölümleri teslim etme borcu altındadır. Noterde düzenlenen sözleşme (aksine bir hüküm getirilmemişse) ile birlikte taraflardan birinin talebi üzerine, sözleşmeye konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünün şerhler hanesine TMK 1009. ve TST 47/c maddesi gereğince, “..lehine kat karşılığı inşaat hakkı… tarih… yevmiye” şeklinde belirtme yapılır.

Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması gerekmektedir. Noterde düzenlenmeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin şerhi mümkün değildir. Paylı mülkiyette taşınmaz üzerinde bina inşa edilmesi ile ilgili tasarruflarda bütün paydaşların oybirliği ile karar vermesi gerekir. Taşınmaz malın hissedarlarından bir kısmının yapmış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu kütüğüne şerhi mümkün değildir. Taşınmaz üzerinde intifa, irtifak hakkı gibi ayni hakları bulunan kişilerin de inşaat yapılmasına muvafakat etmeleri gerekir. TBK’nın 484. maddesine göre iş sahibi inşaat bitmeden önce yapılmış olan kısmın bedelini ödemek ve yüklenicinin zararlarını tazmin etmek şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sebep göstermeden feshedebilir. İnşaatın süresinde bitirilememiş olması, projeye aykırı inşaat yapılması, dairelerin kusurlu olarak teslim edilmesi, fazla kat çıkılması sözleşmenin fesh edilmesi mümkündür. Şerh Lehtarın talebine istinaden yapabileceği gibi hükmen de yapılabilir. Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesinin tapu kütüğüne şerhinde, Harçlar Kanununa ekli  (4) sayılı tarifenin 12 no.lu pozisyonu gereğince, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu taşınmazın emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin 2 katından çok olamaz), bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden harç tahsil ettirilir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.