20 EYLÜL 2017 RESMİ İLAN BASIN NO: 708

Yazı Boyutu:

İLAN
TC EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN
Dosya No: 2017/212 Esas

Davacı Çanakkale İl Özel İdaresi vekili Av.İlknur Üzenli tarafından davalı Şerife Kaplan aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip kararı uyarınca;
Davacı vekili dava dilekçesiyle; Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ezine İlçesinde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına karar verildiğini, kamu yararı uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanan Çanakkale ili Ezine ilçesi, Çayaltı Mevkii, 270 parselde kayıtlı 15.000,00 m2 taşınmazın kamulaştırma yolu ile davacı kuruluş lehine daimi irtifak hakkı tescili için 4650 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelle pazarlıkla satın almak için yukarıda kaydı yazılı gayrimenkulün malikine pazarlığa çağrı yapıldığını ancak maliklerin yapılan çağrıya rağmen uzlaşmaya gelmediklerini belirterek Çanakkale ili Ezine ilçesi, Çayaltı Mevkii, 270 parselde kayıtlı 15,000,00 m2 taşınmazın kamulaştırma yolu ile davacı Çanakkale İl Özel İdaresi lehine kamulaştırma bedelinin tespiti ile işbu tespit edilen bedel mukabilinde Çanakkale İl Özel İdaresi lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile tapuya tesciline karar verilmesi için 03/07/2017 tarihinde mahkememizde dava açmış olup, 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10.maddesinn 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

BASIN NO:708

Yorum