20 EYLÜL 2017 RESMİ İLAN BASIN NO: 706

Yazı Boyutu:

T.C.
EZİNE
İCRA DAİRESİ
2017/1 İFLAS

TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Ezine İlçe, 142 Ada No, 13 Parsel No, Köy İçi Mevkii Mahalle/Mevkii, Geyikli Köyü Köyü, taşınmaz kagir işyeri vasfındadır. Çatı örtüsü eternit olup, ısınma şekli sobalıdır. Kapı doğraması demirdir.43,16m2 olan yapı II-B sınıfdır. İşyeriyaklaşık 17 yıllıktır. Taşınmaz şehir imar planı içinde küçük sanayi alanı içinde kalmaktadır.
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi İkinci Sokak No:5 Geyikli Beldesi Ezine / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 43,16 m2
Hissesi : Tam
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Bitişik nizam, Bina Yüksekliği: 4,50 , Kat Adedi : 1 ,Ön-Yan -Arka Bahçe Mesafesi : Yok, T.A.K.S. : Tamamı, K.A.K.S. : Tamamı, Yapı Kullanım Amacı: İş Yeri
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/10/2017 günü 09:30 – 09:35 arası
Satış Yeri : EZİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/HÜKÜMET KONAĞI- EZİNE/ÇANAKKALE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.(İİK madde 133 uyarınca satış yapıldığından yalnızca tek satış günü verilmiştir. İkinci arttırma olmayacaktır.)
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/09/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64′e karşılık gelmektedir.

BASIN NO: 706

Yorum