Belediye Meclisinin Ekim Ayı Toplantısı

Yazı Boyutu:
Belediye Meclisinin Ekim Ayı Toplantısı

Ezine Belediyesinin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı. Toplantıya Bütün Meclis Üyeleri Katıldı. Meclis Toplantısı; Atatürk Ve Şehitlerimiz İçin Yapılan Saygı Duruşu İle Başladı. Saygı Duruşunu Takiben Gündeme Alınması İstenen Öneriler Görüşüldü. Bu Bağlamda Belediye Meclis Üyesi Salih Özten’in “Hakkari Dağlıca’da Şehit Düşen Fatih Duru’nun İsminin Ezine İçinde Bir Caddeye, Bir Meydana Veya Bir Parka Verilmesi” İle İlgili Dilekçesi Okundu. Salih Özten’in Önerisi Oy Birliği İle Gündeme Alındı. Daha Sonra Gündemde Yer Alan Hususların Görüşülmesine Geçildi.

Gündemin 1. Maddesinde; İmar Durum Belgesi Harcıyla İlgili Plan Ve Bütçe Komisyon Raporu Okundu. Bu Rapor, İmar Durum Belgesi Harçlarının Yüksek Olduğu Ve Düşürülmesinin Talep Edildiği Bir Dilekçe Verilmesi Üzerine Gündeme Alınmıştı. Plan Ve Bütçe Komisyonu; Hazırladığı Raporda İmar Durum Belgesi Harçlarının Düşürülmesi Yönünde Görüş Bildirdi. Bazı Üyeler, Bu Düşüşün Ezine’ye Yatırım Yapmayı Planlayan Kişileri Ve Şirketleri Teşvik Edeceğini Savundular. Bazı Üyeler İse İmar Durum Belgesi Harçlarındaki Düşüşün Önümüzdeki Senenin Bütçesi Görüşülürken Yapılması Yönünde Görüş Bildirdiler. Yapılan Oylama Neticesinde İmar Durum Belgesi Harçları Oy Çokluğu İle Düşürüldü.

Gündemin 2. Maddesinde; Troas Katı Atık Birliğinin Düzenli Depolanma Ve Bertaraf Tesisi Yapılacak Arazinin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi İhalesinin Ve Denetiminin İller Bankasınca Yapılması Kaydıyla İller Bankası A.Ş’ Ne Yetki Verilmesi Hususu Görüşüldü. Katı Atıkların Toplanması İçin Ayvacık Sınırları İçinde Yapılması Planlanan Tesisin Jeolojik Etüdü İçin Bu Birliğe Üye Belediyelerin Nüfuslarına Göre Katkı Payı Verecekleri İzah Edildi. Ezine Belediyesine Düşen Miktarın 2190 Tl Olduğu Açıklandı. Gündemde Yer Alan Bu Öneri Oy Birliği İle Kabul Edildi.

Gündemin 3. Maddesinde; M.Feridun Dinç Tarafından Belediye Başkanlığına Sunulan 07/08/2015 Tarihli Dilekçe İle İlgili Olarak İmar Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Görüşüldü. M. Feridun Dinç Bu Dilekçesinde; Ezine’deki Bir Caddeye, Bir Meydana Veya Bir Parka 1920’de Kurulan İlk Meclis’te Yer Alan Mehmet Dinç’in Adının Verilmesini Talep Ediyordu. İmar Komisyonu Yaptığı Görüşmeler Neticesinde Danişment Mahallesi’nde Yer Alan Geyikli Caddesi’ne “Geyiklili Mehmet Dinç Caddesi” Adının Verilmesini Meclis’e Önerdi. Bu Öneri, Oy Birliği İle Kabul Edildi.

Gündemin 4. Maddesinde; 02/09/2013 Tarihinde İrfan Ulusoy, Sadık Akgün, Mehmet Arat, Hasan Aytaç, Zafer Karadaş, Mehmet Ünsal, Erkan Kral, Tarafından Belediyemize Sunulan Dilekçe İle İlgili İmar Komisyon Raporu Görüşüldü.

Dilekçe Sahipleri; İnşaatlara Konulacak Asansör Boşluklarının Metre Karelerinin Azaltılmasını Talep Ediyorlardı. İmar Komisyonunun Konu İle İlgili Olarak Hazırladığı Rapor Okundu. İmar Komisyonu, Asansörlerin Yasalarda Ve Yönetmeliklerde Belirtilen Ölçülere Uygun Olarak Yapılması Yönünde Görüş Bildirdi. Daha Sonra Bu Madde Meclis’te Uzun Süre Tartışıldı. Dilekçe Sahipleri Adına İnşaat Mühendisi İrfan Ulusoy’un Açıklamaları Dinlendi. Asansör Boşluklarıyla  İlgili Bu Maddede Meclis Tarafından Müşterek Bir Karara Varılamadı. Konunun Yeniden İmar Komisyonuna Havale Edilmesi Kabul Edildi.

Gündemin 5. Maddesinde; İlçemiz Cami Kebir Mahallesinde Tapunun 265,266,267,268,269 No.Lu Adalarının İmar Planı Tadilatı İle İlgili Olarak İmar Komisyon Raporu Görüşüldü. Konu İle İlgili Olarak İmar Komisyonu Tarafından Yazılan Rapor Okundu Ve Talep Etraflıca Görüldü. Numaraları Verilen İmar Adalarındaki İmar Değişikliği Talebi Oy Çokluğu İle Kabul Edildi.

Gündemin 6. Maddesinde;  Mimar Tuğrul Oruç Tarafından 07/07/2015 Tarihinde Belediyemize Sunulan İtiraz Dilekçesi İle İlgili İmar Komisyon Raporu Görüşüldü. Tavaklı Sahilini İlgilendiren Bu Husus İle İlgili Olarak İmar Komisyonunun Hazırladığı Rapor Okundu. İmar Komisyonunun, Dilekçe Sahibinin Talebini Kabul Etmediği Anlaşıldı. Meclis Üyeleri, İmar Komisyonunun Bu Görüşünü Oy Birliği İle Kabul Ettiler.

Gündemin 7. Maddesinde;  İlçemiz Seferşah Mahallesinde Tapunun 24 Ada, 73 Parsel No.Sunda Kayıtlı Taşınmazın İmar Plan Tadilatı Talebi Görüşüldü. Bu Talebin Daha Önceki Meclis Toplantılarına Da Geldiği Açıklandı. Dilekçede; 2 Kat Olan İmar İzninin 5 Kata Çıkarılması Talep Ediliyordu. Bu Hususla İlgili Olarak Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Daha Önceki Taleple İlgili Olarak Olumsuz Rapor Verdiği İfade Edildi. Yapılan Görüşmeler Neticesinde İmar Tadilatı Talebi Reddedildi.

Gündem Maddeleri Tamamlandıktan Sonra Toplantının Başında Gündeme Alınan Şehit Onbaşı Fatih Duru İle İlgili Husus Görüşüldü. Meclis Üyelerinin Görüşleri Değerlendirildi. Neticede; Çanakkale Caddesi’nin İsmi Fatih Duru Caddesi Olarak Değiştirildi. Bu Kararın Ardında Toplantı Sona Erdi.

Yorum