Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Yazı Boyutu:
Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Ezine Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı. Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu Başkanlığında Yapılan Meclis Toplantısına Bir Üye Dışında Bütün Meclis Üyeleri Katıldılar. Toplantı, Atatürk Ve Şehitlerimiz İçin Yapılan Saygı Duruşu İle Başladı. Ardından Gündeme Alınması İstenen Üç Husus Hakkındaki Dilekçeler Okundu. Bu Hususlar Şunlardı:            1- Yaz Aylarının Başlaması Dolayısıyla İç Ve Dış Turizmin Arttığı Bölgemizde İnşaat Faaliyetlerine Ara Verileceği Tarihlerin Belirlenmesi. 2- Troas Bölgesi Belediyeler Birliği Tarafından Katı Atıkların Bertaraf Edilmesiyle İlgili Projenin Hayata Geçirilmesi İçin İşlemlerin Başlatılması Talebi. 3- Bir Vatandaşımızın Yahşibey Caddesi’ndeki Bir İşyeri İçin İçkili Mekan Ruhsatı Alma Talebi. Bu Üç Hususun Gündeme Alınması, Meclis Üyeleri Tarafından Kabul Edildi.

Daha Sonra Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi.

Gündemin 1. Maddesinde Camikebir Mahallesinde, 71 Numaralı İmar Adasının İmar Tadilatı İle İlgili Olarak İmar Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Okundu Ve Görüşüldü. Komisyon Raporu Aynen Kabul Edildi Ve İmara Tadilatı Talebi Uygun Bulunmadı.

Gündemin 2. Maddesinde Seferşah Mahallesinde 21 Numaralı İmar Adasının İmar Tadilatı İle İlgili Olarak İmar Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Okundu Ve Görüşüldü. Raporun Sonunda İmar Tadilatı Talebi İle İlgili Olarak İnceleme Yapıldığı Ve Neticede; 2 Üyenin Bu Talebi Uygun Bulduğu, 2 Üyenin Bu Talebi Uygun Bulmadığı, 1 Üyenin İse Çekimser Kaldığı Belirtildi. Komisyon Raporu Hakkında Görüşler Beyan Edildikten Sonra Oylama Yapıldı. Meclis Üyeleri, İmar Tadilatı Talebini Oy Çokluğuyla Kabul Ettiler.

Gündemin 3. Maddesinde Bir Vatandaşımız Tarafından Camikebir Mahallesi, Üç Taş Sokak’ta Talep Edilen İmar Tadilatı Talebi Görüşüldü. Yapılan Açıklamalara Göre Adı Geçen Sokakta Yapıların Alt Katlarının İşyeri Üst Katlarının İse Konut Olması Ve Bu Sokakta 5 Katlı Yapılaşmaya İzin Verilmesi Talep Ediliyordu. Üç Taş Sokaktaki İmar Tadilatı Talebi Oy Birliği Reddedildi.

Gündemin 4. Maddesinde Fen İşleri’nin Mevcut İmar Planı Plan Notlarına, Plan Notu Eklenmesi Talebi Görüşüldü. Yapılan Açıklamada Ezine Belediyesinin Sorumluluk Alanı İçinde Olan Tavaklı Sahilindeki Yapılaşmada Bahçe Mesafeleri İle İlgili Olarak Karşılaşılan Sıkıntılar Anlatıldı. Bahçe Mesafesi Belirlenmesi Hususuna Belediyenin Yetkili Olduğu İfade Edildi. Karşılaşılan Sıkıntıların Azaltılması İçin Plan Notu İlavesine İhtiyaç Duyulduğu Açıklandı. Bu Konu, Yerinde Araştırma Yapılması İçin İmar Komisyonuna Havale Edildi.

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Tamamlanınca Toplantının Başında Gündeme İlave Edilen Üç Hususun Görüşülmesine Geçildi. Gündeme Alınan Birinci Konu; Yaz Aylarında Uygulanan İnşaat Yasağı İdi. Yapılan Görüşme Neticesinde 15 Haziran İle 15 Eylül Arasında Bölgemizde İnşaat Yasağı Uygulanması Kabul Edildi. Gündeme Alınan İkinci Konu; Troas Bölgesi Belediyeler Birliği’nin Katı Atıkları Bertaraf Etme Projesi İdi. Başkan Babaoğlu, Konu İle İlgili Açıklamalar Yaptı. Bu Projenin Uzun Süredir Var Olduğunu, Projenin Özel İdare Ve Belediyelerin Katkısıyla Gerçekleşeceğini Belirtti. Babaoğlu, Projenin Maliyeti Yüksek Olduğu İçin İlgili Bakanlıkları Da İhale Aşamasında Devreye Sokmak İstediklerini Belirtti. Projenin Devam Etmesi İçin Troas Bölgesi Belediyeler Birliği’nin Talebi Meclis Üyeleri Tarafından Uygun Bulundu. Gündeme Alınan Üçüncü Konu; Seferşah Mahallesinde Bulunan Bir Kooperatifin Lokali İçin Bir Vatandaşımızın İçki Ruhsatı Alma Talebi İdi. Bu Talep, Meclis Üyeleri Tarafından Uygun Bulunmadı.

Görüşülecek Başka Konu Kalmadığı İçin Meclis Toplantısı Sona Erdi.

Yorum