2015’in İlk Toplantısı Yapıldı

Yazı Boyutu:
2015’in İlk Toplantısı Yapıldı

Ezine Belediye Meclisi 2015 Yılının İlk Toplantısını 7 Ocak 2015 Çarşamba Günü Yaptı. Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu’nun Başkanlığında Gerçekleşti. Toplantı; Atatürk Ve Şehitlerimiz İçin Yapılan -1- Dakikalık Saygı Duruşu İle Başladı. Saygı Duruşundan Sonra Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi.

Gündemin 1. Maddesinde; 2014 Yılı Gelirlerini, Giderlerini Ve Bunlara İlişkin Kayıtları İncelemek Üzere 5 Kişilik Denetim Kurulu Seçimi Yapıldı. Yapılan Gizli Oylama Neticesinde; Salih Özten, Mustafa Pilan, Mustafa Çetin, Ferdi Sayın Ve Bürkan Ercan Yeni Dönem İçin Denetim Kurulu Üyeliklerine Seçildiler.

Gündemin 2. Maddesinde Belediye Meclis Toplantılarının Bundan Önce Olduğu Gibi Bundan Sonra Da Her Ayın İlk Çarşamba Günü Yapılması Kararlaştırıldı.

Gündemin 3. Maddesinde Belediye Meclisinin 2015 Yılında Ağustos Ayında Tatil Yapması Kararlaştırıldı.

Gündemin 4. Maddesinde Toplantılara Katılan Belediye Meclis Üyelerinin Ve Gerek Görülmesi Halinde Komisyon Toplantılarına Katılacak Uzman Personele Ödenecek Huzur Hakları Konusu Görüşüldü. Meclis Üyeleri İçin 70 Tl., Görev Alacak Uzman Personel İçin 65 Tl. Huzur Hakkı Ödenmesine Karar Verildi.

Gündemin 5. Maddesinde Belediye Bünyesinde Çalışan Tam Zamanlı Teknikere Ve Kısmi Zamanlı Avukata Ödenecek Ücret Görüşüldü. Belediyenin Mali İşlerle İlgili Personeli Tarafından Bu Konuda Maliye Bakanlığı’nın Yayınlayacağı Tebliğe Göre Ücretlerin Belirleneceğini Açıklandı. Meclis Üyeleri, 2014 Yılında Olduğu Gibi 2015 Yılında Da Bu İki Personelin Çalıştırılmasını Ve Aylık Ücretlerinin Maliye Bakanlığı’nın Belirleyeceği Miktarda Yapılmasını Onayladı.

Gündemin 6. Maddesinde Zabıta Amirliği Tarafından Hazırlanan Ticari Taksi Yönetmeliği Okundu Ve Yapılan Değişiklikler Meclis Üyeleri Tarafından Kabul Edildi.

Gündemin 7. Maddesinde Asfalt Plentinin Kapanması Konusu Görüşüldü. Asfalt Plenti İle İlgili Olarak Meclis Üyelerine Şu Bilgiler Verildi. Asfalt Plenti  1996 Yılında 7 Belediyenin Ortaklığı İle Kurulmuştu. Bu Belediyelerden Kumkale, Mahmudiye Ve Gülpınar Belediyeleri Kapandı. Tesis De Kullanılmadığı İçin Atıl Hale Geldi. Ancak Resmi İşlemleri Kağıt Üzerinde Devam Ediyordu. Hurda Haline Gelen Asfalt Plentinin Kapanış İşlemlerinin Takibi İçin Belediye Mali Hizmetler Müdürü Rıfat Açaroğlu’na Ve Resmi İşlemler İçin De Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu’na Yetki Verilmesi Meclis Üyeleri Tarafından Kabul Edildi. Yine Asfalt Plentinin Hurda İhalesinin Yapılması Da Meclis Tarafından Onaylandı.

Gündemin 8. Maddesinde Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Planı Revizyonu Yapılması Ve Bu Hususta Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konusu Görüşüldü. Bu Maddede Hali Hazır Haritalarının 1978’te Yapıldığı Ve Günümüz Şartlarına Uygun Olarak Revizyona İhtiyaç Olduğu Açıklandı. Bunun İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hususu Meclis Tarafından Kabul Edildi.

Gündemin 9. Maddesinde İmar Planı Notlarıyla İlgili Olarak İnşaat Mühendisi İrfan Ulusoy’un Verdiği Dilekçenin İçeriği Görüşüldü. Konunun İmar Komisyonuna Havale Edilmesi Kararlaştırıldı.

Gündemin 10. Maddesinde İlçemizde Faaliyet Gösteren Hurdacılarla İlgili Olarak İmar Komisyonunun Hazırladığı Rapor Okundu. Hurdacıların Kendilerine Başka Bir Yer Gösterilene Kadar Mevcut Mekanlarında İşlerine Devam Etmeleri Görüşü Benimsendi Ve Bu Durum Meclis Üyeleri Tarafından  Onaylandı.

Gündemin 11., 12., Ve 13. Maddelerinde İmar Değişikliği Talepleri İle İlgili Olarak İmar Komisyonun Hazırladığı Raporlar Okundu. Meclis Üyeleri, İmar Komisyonu Üyelerinin Görüşlerine İştirak Ettiler.

Gündemin 14. Maddesinde Belediye Eski Başkanı Mustafa Kemal Cengiz’in Ve Belediye Eski Meclis Üyesi Erol Çetin’in Başkanlık Makamına Verdikleri Dilekçeler Okundu. Bu İki Dilekçede Belediyede Görev Yapan Bir Personelin Açtığı Manevi Tazminat Davası Neticesinde Bu Personele Ödenmesi Gereken Tazminat Bedeli İle İlgili Açıklamalar Vardı. Meclis Üyelerinin Konu Hakkında Bilgi Sahibi Olması İçin İki Dilekçe De Okundu.

Gündem Dahilinde Ve Gündem Dışında Başka Söz Alan Olmayınca Belediye Meclisi’nin Ocak Ayı Toplantısı Sona Erdi.

Yorum