Eğitim-İş’e Bağlı Öğretmenler Nöbet Eyleminde

Yazı Boyutu:
Eğitim-İş’e Bağlı Öğretmenler Nöbet Eyleminde

Dünya Üzerindeki Onurlu, En Saygın Meslek Gruplarının Başında Yer Alan Öğretmenlik Mesleğine Yapılan Tüm Saldırılar Ve İtibarsızlaştırma Adımlarının Karşısında “Mesleğimiz Onurumuzdur” Diyen Eğitim-İş; Mesleki İtibarsızlaştırmaların, Haksız Uygulamaların Her Zaman Karşısında Olduk, Olmaya Devam Etmekte De Kararlıyız. Mesleğimizin Getirdiği Sorumluluğun Bilincini En Üst Seviyede Taşıyarak, Eğitim Çalışanlarından Öncelikle En Büyük Arge’miz Kabul Ettiğimiz “Öğretmenler Odası”Ndan Gelen Talepler Doğrultusunda Mücadelemizi De En Üst Seviyede Tuttuk. Nöbet Görevinin De Öğrenciyi En İyi Tanıyan, Sorunlara Anında Müdahale Edebilen Ve Çözüm Üreten Öğretmenler Tarafından Yapılmasının Doğru Olduğunu, Öğretmenlik Mesleğinin Bir Parçası Olduğunu Ancak Bu Görevin Karşılığında Diğer Meslek Gruplarında Olduğu Gibi Ücretlendirilmesini, Öğretmenlere Eşit Olarak Dağıtılmasını, Daha Da Önemlisi Norma Sayılmasını Talep Ettiğimiz Ve Belli Aralıklarla İki Yıldır Devam Ettiğimiz Eylemimiz Taleplerimiz Karşılık Bulana Kadar Kararlılıkla Devam Edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

•          Anayasa`Nın “Kanun Önünde Eşitlik” Başlıklı 10. Maddesi :

“… Devlet Organları Ve İdare Makamları Bütün İşlemlerinde Kanun Önünde Eşitlik İlkesine Uygun Olarak Hareket Etmek Zorundadırlar.”

•          Anayasa’nın “Ücrette Adalet Sağlanması” Başlıklı 55. Maddesinin Birinci Ve İkinci Fıkraları Şöyledir: “Ücret Emeğin Karşılığıdır. Devlet, Çalışanların Yaptıkları İşe Uygun Adaletli Bir Ücret Elde Etmeleri Ve Diğer Sosyal Yardımlardan Yararlanmaları İçin Gerekli Tedbirleri Alır.”

•          Anayasa’nın “Zorla Çalıştırma Yasağı” Başlıklı 18. Maddesi İse Şöyledir:

“Hiç Kimse Zorla Çalıştırılamaz. Angarya Yasaktır..” Ilo Sözleşmelerine De Aykırıdır.

•          Uluslararası Çalışma Örgütü (Ilo) Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde Düzenlenen Ve Aihm’ce De Aihs’nin 4. Maddesinde Yer Alan Zorla Çalıştırma Yasağının Kapsamının Belirlenmesinde Esas Alınan Tanıma Göre Zorla Çalıştırma, “Herhangi Bir Kişinin Ceza Tehdidi Altında Ve Bu Kişinin Tam İsteği Olmadan Mecbur Edildiği Tüm İş Veya Hizmetleri” İfade Etmektedir.

•          14 Sayılı Ilo (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi Çalışanların Haftalık Ve Günlük Çalışma Sürelerinin, Haftalık Yasal Mesai Süresinin Üzerindeki Çalışmalar “Fazla Mesai” Kavramı Adı Altında Uluslararası Ve İç Hukukumuza Yerleşmiş Ve Bu Fazla Mesailerin Ancak Belli Bir Ücret Karşılığında Yapılabileceği Kabul Edilmiştir.

Değerli Öğretmenim; Eyleme Sendikalı Sendikasız Tüm Öğretmenler Katılabilir. Tarih Hepimize Göstermiştir Ki; “Hak Verilmez, Ancak Mücadele İle Alınır.” Sizleri Mücadelemize Destek Olmaya Çağırıyoruz.

                                                            Merkez Yönetim Kurulu Adına

                                                                     Erol Şahin

                                                               Ezine Eğitim İş Temsilcisi

Yorum